Anhui Jinxian Zijinlou Xuan paper Mill
 
首 页 企业简介
曹氏宣纸 产品目录 访问留言 信息反馈
企业邮局 繁体中文
快 速 通 道
宣纸水印对联
  您现在位置: 产品目录---宣纸水印对联价目表

八 、
宣纸水印对联价目表
单位:刀(100张) 单价:人民币元
   规 格 
品 名
四尺宣(33x133厘米)
六尺宣(31x172厘米)

说   明

洒 金
洒 银
彩色宣
洒 金
洒 银
彩色宣

一、对联有汉瓦当和龙凤瓦  当两种,价格一样。

二、彩色宣是指白色、仿古  、米黄等色宣。

三、所列为常规品种,特殊  规格和特种纸张,特种  图案价格另定。

四、用中档宣纸加工而成为  此价格70%。

四言对联
3.20
3.30
6.00
5.60
6.00
4.90
五言对联
3.20
3.30
6.00
5.60
6.00
4.90
六言对联
3.20
3.30
6.00
5.60
6.00
4.90
七言对联
3.20
3.30
6.00
5.60
6.00
4.90
八言对联
3.20
3.30
6.00
5.60
6.00
4.90
九言对联
3.20
3.30
6.00
5.60
6.00
4.90
十言对联
0
0
0
5.60
6.00
4.90
十一言对联
0
0
0
5.60
6.00
4.90
十二言对联
0
0
0
5.60
6.00
4.90
四尺整张
320元/刀
0
0
0
0
0
六尺整张
560元/刀
0
0
0
0
0
尺八屏整张
520元/刀
0
0
0
0
0
电话(TEL):0563-5028576,5022416,5700528 传真(FAX):0563-5022416
北京直销处 电话:010-83171251,63018365(H) 地址:琉璃厂西街55号
 版权所有 安徽省泾县紫金楼宣纸厂
click click click click